BARNSJUKHUSET MARTINA

Nyheter

Vi är glada över att meddela att Barnsjukhuset Martina övertar Aleris Specialistvård i Järva. Verksamheten får namnet Järva Specialistvård Martina och kommer att bedrivas som tidigare med specialistmottagningar inom Barn- och Ungdomsmedicin, Ortopedi och Öron-Näsa-Hals.

Vi öppnar den 28e maj 2018 med kompetenser inom:

  • Allmänpediatriker inklusive kompetens inom neuropsykiatri
  • Barnsjuksköterska med vidareutbildning inom astma och allergi.
  • Ortopeder för både barn och vuxna. Dagkirurgiska operationer, bland annat inom hand och fotkirurgi
  • Öron-näsa-hals specialister med dagkirurgisk verksamhet. Foniatrisk kompetens samt hörseltester i samarbete med audionom

All pediatrisk vård sker i samarbete med Barnsjukhuset Martina på Sophiahemmet där övrig specialistkompetens finns att tillgå, till exempel inom astma och allergi, neurologi, gastroenterologi, endokrinologi, kardiologi med flera.