Psykisk ohälsa barn2018-08-28T09:29:10+00:00

BARNSJUKHUSET MARTINA

Psykisk ohälsa barn

Vi behandlar psykisk ohälsa barn. Barnsjukhuset Martina ingår i vårdval Stockholm. Några saker som behöver uppfyllas för att ingå i ett vårdval är att det ska finnas barnpsykologer och barnpsykiatrier.

Innan en eventuell behandling av psykisk ohälsa för ert barn, genomgår man ofta flera samtal. Samtalen säkerhetsställer ifall barnet lider av en psykisk ohälsa eller inte.

Vad är psykisk ohälsa barn?

Psykisk ohälsa hos barn är i sort sett samma sak som psykisk ohälsa hos vuxna. Psykisk ohälsa barn kan visa sig som och kan leda till att:

  • Barnet mår psykiskt dåligt
    • Kan hämma utvecklingen
    • Nedstämdhet
    • Bieffekter som ont i huvudet eller magen

Om ni upplever att ert barn mår dåligt är det viktigt att ni besöker en barnpsykolog hjälp med en utredning. Ju tidigare desto bättre.

Vi på Barnsjukhuset finns här för er och har lång erfarenhet inom barnpsykiatri.