BARNSJUKHUSET MARTINA

ADHD hos barn

Barn med ADHD uppvisar olika symptom beroende på ålder och kön. Symptom på ADHD hos barn kan vara; svårigheter med att sitta still, svårt att genomföra instruktioner, svårt att lyssna, svårt att somna, gör saker utan att tänka efter, pratar mycket, hamnar i konflikter med andra, svårt att passa tider, glömmer och tappar bort saker.

Barn med ADHD kan ha ett av kärnsymtomen eller en kombination av samtliga. Vanliga utmaningar för barnet kan tillexempel vara svårigheter att sitta still, lyssna och genomföra skoluppgifter. Dessa svårigheter innebär inte alltid att barnet har ADHD, men det kan vara en orsak.

ADHD hos barn och de svårigheter som förekommer kan ta sig i olika uttryck beroende på i vilken miljö man befinner sig. Hemma i lugn och ro utan krav kan svårigheterna ofta vara lindrigare medan i skolan där det är mycket barn och krav blir svårigheterna större. Barn med ADHD där omgivningen inte förstås deras svårigheter ställer ofta fel krav eller säger till barnet exempelvis att sitta still fast det inte kan det. Detta leder ibland till att barn med ADHD får sekundära svårigheter såsom problem med oro, ångest, utagerande beteende eller sänkt självkänsla.

ADHD-mottagning för barn i Stockholm

På Barnsjukhuset Martina på Sophiahemmet har vi ett Centrum för Psykisk Hälsa där vi kostnadsfritt utreder och behandlar ADHD hos barn.

För dig som förälder är det viktigt att ta barnets problem på allvar och att agera tidigt. Om du märker att ditt barn har svårigheter kan du börja med att kontakta lärare och skolsköterskan.Om du märker att ditt barn har svårigheter och uppvisar tecken på ADHD kan du börja med att kontakta BVC, lärare eller elevhälsa dessa kan i sin tur skicka en remiss till oss.

Vårt ADHD-team består av erfarna barnpsykiatriker, barnsjuksköterskor och barnpsykologer som brinner för att stödja barn och familjer med dessa svårigheter.

ADHD-utredning

Här på Barnsjukhuset Martina i Stockholm har vi Centrum för Psykisk Hälsa där vi utreder och behandlar ADHD hos barn. Vårt ADHD-team består av erfarna barnpsykiatriker, barnsjuksköterskor och barnpsykologer.