BARNSJUKHUSET MARTINA

Välkommen att remittera till oss på BUMM Martina

Vi tar emot remisser gällande läkaruppföljningar och sjuksköterskebesök. Vi behöver en remiss för att vi ska kunna hjälpa till och ni hittar oss i Take Care under ’Martina’.

Vår största BUMM ligger på Sophiahemmet, men vi finns även på andra platser:  Martina Sollentuna, Martina Järva, Martina Huddinge och Martina Globen.

Martina har vårdavtal med Regionen och är den mest subspecialistkompetenta medicinska barnvårdgivaren utanför sjukhusen och täcker upp det mesta inom barnsjukvård. Utöver komplett öppenvård för barn så bedriver Martina på Järva Specialistvård även en öron-näsa-halsmottagning och ortopediverksamhet inom vårdval för barn och vuxna.

Sjuksköterskemottagningar

Ni kan remittera till någon av våra erfarna specialistsjuksköterskor inom astma-allergi, enures och förstoppning. På våra sjuksköterskemottagningar tar vi bland annat hand om tillväxtkontroller, spirometrier, provtagningar, såromläggningar. Vi erbjuder lustgas på BUMM Sophiahemmet. På Martina BUMM Globen har vi en mottagning för stickrädda barn där vi erbjuder stöd.

Subspecialister

 • Barnallergologi
 • Barninfektion
 • Barngastroenterologi
 • Barnortopedi (Martina Järva)
 • Barnkirurgi och barnurologi
 • Barnnefrologi (24 timmars blodtrycksmätning;
  Martina Sophiahemmet)
 • Barnneurologi
 • Barnendokrinologi
 • Barnkardiologi (hjärteko, arbetsprov, Holter och
  EKG; Martina Sophiahemmet)
 • Neonatologi
 • Barndietist
 • Öron-Näsa- hals specialister (Martina Järva)
 • ADHD- och ADD utredningar samt medicineringar
 • Behandling av psykisk ohälsa
 • Behandling av övervikt och fetma
 • BVC-mottagningar (Sophiahemmet och
  Djurgårdsstaden)

Remittera till Martina BUMM

Barnsjukhuset Martina har barn- och ungdomsmedicinska mottagningar på flera platser i Stockholm. Du hittar våra mottagningar i Take Care under ”Martina”.

Våra barn- och ungdomsmedicinska mottagningar