BARNSJUKHUSET MARTINA

BVC Martina

Lästips och länkar

Första tiden med nyfödd

Amningshjälpen
https://www.amningshjalpen.se/

Spädbarnsmassage
https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Behandlingar/Spadbarnsmassage-vid-kolik/

Minska risken för plötslig spädbarnsdöd
https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-8-2

Nyfödda barn och kommunikation
https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Barn-och-foraldrar/Vaxa-och-utvecklas/Det-forsta-levnadsaret/Barnets-utveckling—en-introduktion/

När barnet skriker
https://www.vardgivarguiden.se/globalassets/behandlingsstod/barnhalsovard/stodmaterial-och-blanketter/skakvald/nar-barnet-skriker.pdf

Nedstämdhet hos nyblivna föräldrar
https://www.vardgivarguiden.se/globalassets/behandlingsstod/barnhalsovard/regionala-tillagg/nedstamdhet-hos-nyblivna-foraldrar/nedstamdhet-hos-nyblivna-foraldrar.pdf

Växa och utvecklas

Vårdguiden- barn och föräldrar

https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Barn-och-foraldrar/

Barn och sömn

https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Barn-och-foraldrar/Mat-somn-och-praktiska-rad/Skrik/Barn-och-somn/

Barns utveckling, från nyfödd till tonåring

https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Barn-och-foraldrar/Vaxa-och-utvecklas/

Barn och Mat

Barnets mat 0-1 år

https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Barn-och-foraldrar/Mat-somn-och-praktiska-rad/Mat-och-naring/Mat-till-barn-upp-till-ett-ar/

Livsmedelsverket

https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/kostrad-och-matvanor/barn-och-ungdomar

Vaccination

Vaccination på BVC

https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Behandlingar/Vaccinationer-av-barn/

Det svenska vaccinationsprogrammet för barn

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/d1209072a4b346cc8d8a5a7e8b3152e4/vaccinationsprogrammet-barn.pdf

Information om vaccin

www.smittskyddstockholm.se

Att resa med barn

Rådgivning inför resor med barn

https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Vaccinationer/Allmanna-reserad/Resa-med-sma-barn/

Resevaccinationer för hela familjen

https://barnsjukhusetmartina.se/barnsjukhuset-martina/vaccination/

Reseapotek

https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Vaccinationer/Allmanna-reserad/Reseapotek/

Vid infektioner och förgiftning

Folkhälsomyndigheten

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Giftinformationscentralen

https://giftinformation.se/

Övrigt

Information om barn och graviditet

www.tryggabarn.nu

Information om barns säkerhet

www.skyddsnatet.se

Anmäl föräldrapenning

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder

Föräldrakollen- beräkna föräldrapenning

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/vantar_barn/foraldrakollen

VABB-ersättning för vård av barn

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/kassakollen