BARNSJUKHUSET MARTINA

Centrum för Vikthälsa

Vårt multidisciplinära team har lång erfarenhet av behandling av barn med övervikt och barnfetma. Teamet består av läkare, sjuksköterska, fysioterapeut och dietist. I teamet finns erfarenhet från bl.a. Karolinska Universitetssjukhuset och Rikscentrum Barnobesitas.

Behandlingsmetod

Behandlingen på Vikthälsa består av fysiska besök var tredje månad som kombineras med digitala hjälpmedel i form av en speciell våg (som ej visar siffror) som är kopplad till en mobilapp, på telefonen eller surfplattan. Användningen av de digitala hjälpmedlen ger en kontinuerlig återkoppling kring utvecklingen av graden av fetma/övervikt och följs av både föräldrar och vårdgivare vilket möjliggör förbättrat stöd för familjerna även mellan besöken på mottagningen.

Denna metod har provats i forskningssammanhang med goda resultat. Forskare från Karolinska Institutet har gjort en studie på barn som fått sin behandling hos Martina Centrum för Vikthälsa som publicerats i tidskriften International Journal of Obesity i maj 2022.

I studien utvärderade man användningen av en mobilapp som visar barnets viktutveckling i realtid för barn med obesitas och såg att detta gav större viktnedgång jämfört med sedvanlig vård. Att både familjerna och vårdpersonalen kan följa samma data möjliggör individanpassat extra stöd vid behov. Efter ett år hade barnen i studien fått en dubbelt så stor behandlingseffekt jämfört med traditionell behandling.

Studien:  International Journal of Obesity

Läs mer: Mobilapp effektivt stöd för barn med obesitas | Karolinska Institutet Nyheter (ki.se)

Verksamheten

Ansvarig för verksamheten är verksamhetschef Kajsa Bergman. Medicinskt ansvarig läkare är Anneli Grundsten, barnläkare och barnpsykiatriker.

Synpunkter

Vid synpunkter vänligen kontakta Verksamhetschef Kajsa Bergman på via mail Kajsa.Bergman@bsmartina.se  eller telefon: 0738 115 112

För remittenter:

Vi tar emot barn och ungdomar med remiss mellan 3-17 år med fetma eller övervikt med medicinsk påverkan eller andra riskfaktorer. Vänligen bifoga anamnes (inklusive vårdhistoria och ärftlighet) och tillväxtkurvor (längd/vikt och BMI) från BVC och skolhälsovården.

Barn som har ett behov av enbart sjukgymnast eller dietist bör remitteras direkt till primärvård.

OBS! Vi har långa väntetider på Vikthälsa och uppfyller tyvärr inte vårdgarantin för tillfället. Vi meddelar på hemsidan när detta ändras.

Vid frågor:

08-120 231 10