BARNSJUKHUSET MARTINA

Centrum för Vikthälsa

Vårt multidisciplinära team har lång erfarenhet av behandling av barn med övervikt och barnfetma. I teamet finns erfarenhet från Karolinska Universitetssjukhuset, Rikscentrum Barnobesitas och Viktiga Gruppen i Uppsala.

Behandlingsmetod

Behandlingen är nyskapande. Den konventionella behandlingen stöds av digitaliserade verktyg kopplade till en applikation på telefonen eller surfplattan. Detta ger en kontinuerlig återkoppling kring viktutveckling och fysisk aktivitet och därmed förbättrat stöd och rådgivning även för familjer som har svårt att komma på täta besök på mottagningen.

Denna metod har provats i forskningssammanhang med mycket goda preliminära resultat. Behandlingsresultaten på Martina kommer att utvärderas både kliniskt och forskningsmässigt i samarbete med Vinnova och Stockholms Läns Landsting.

Verksamheten

Ansvarig för verksamheten är Claude Marcus, Professor och barnläkare.

Egenanmälan

Du är välkommen att skicka in en egenanmälan för barn mellan 3-17 år. Ladda ned blanketten. Skicka ifylld blankett tillsammans med tillväxtkurvor (längd, vikt och BMI) från BHV eller skolhälsovården till:

Martinas Centrum för Vikthälsa
Box 5605
114 86 Stockholm

OBS! Vi kan inte ta emot egenanmälningar via e-mail utan dessa måste skickas till oss per post.

Synpunkter

Vid synpunkter vänligen kontakta Verksamhetschef Kajsa Bergman på via mail Kajsa.Bergman@bsmartina.se  eller telefon: 0738 115 112

OBS! Tyvärr har vi remisstopp på Vikthälsa men vi arbetar aktivt med att fler barn ska få ta del av denna behandling. Vi kommer att meddela på hemsidan när vi kan ta emot remisser igen.

För remittenter/egenanmälningar:

Tyvärr har vi remisstopp på Vikthälsa men vi arbetar aktivt med att fler barn ska få ta del av denna behandling. Vi meddelar på hemsidan när vi kan ta emot remisser igen.

Vid remissbedömning kommer vi att ta emot barn med Fetma eller medicinsk påverkan. Detta gäller främst barn från skolhälsovården som i nuläget inte har någon behandling. Barn som har ett behov av enbart sjukgymnast eller dietist kan med fördel remitteras direkt till primärvård.

Vi tar emot barn och ungdomar mellan 3-17 år med övervikt och fetma via remiss eller genom egenanmälan. Bifoga anamnes (inklusive vårdhistoria och ärftlighet), tillväxtkurvor (längd, vikt och BMI) från BVC och skolhälsovården.

OBS! Vi kan inte ta emot egenanmälningar via e-mail utan dessa måste skickas till oss per post.

Vid frågor:

08-120 231 10 och välj knappval 4.