BARNSJUKHUSET MARTINA

Centrum för Vikthälsa

Vårt multidisciplinära team har lång erfarenhet av behandling av barn med övervikt och barnfetma. I teamet finns erfarenhet från Karolinska Universitetssjukhuset, Rikscentrum Barnobesitas och Viktiga Gruppen i Uppsala.

Behandlingsmetod

Behandlingen är nyskapande. Den konventionella behandlingen stöds av digitaliserade verktyg kopplade till en applikation på telefonen eller surfplattan. Detta ger en kontinuerlig återkoppling kring viktutveckling och fysisk aktivitet och därmed förbättrat stöd och rådgivning även för familjer som har svårt att komma på täta besök på mottagningen.

Denna metod har provats i forskningssammanhang med mycket goda preliminära resultat. Behandlingsresultaten på Martina kommer att utvärderas både kliniskt och forskningsmässigt i samarbete med Vinnova och Stockholms Läns Landsting.

Verksamheten

Ansvarig för verksamheten är Claude Marcus, Professor och barnläkare. Enhetsansvarig barnsjuksköterska är Karin Kling med mångårig erfarenhet av ätstörningsvård och barnfetmabehandling från Rikscentrum Barnobesitas.

Egenanmälan

Du är välkommen att skicka in en egenanmälan. Ladda ned blanketten. Skicka ifylld blankett tillsammans med tillväxtkurvor från BHV eller skolhälsovården till:

Martinas Centrum för Vikthälsa
Box 5605
114 86 Stockholm

OBS! Vi har för tillfället remisstopp på Martinas centrum för vikthälsa. Läs mer under “För remittenter/egenanmälningar”.

För remittenter/egenanmälningar:

Vi har för tillfället remisstopp på Martinas centrum för vikthälsa. Vi jobbar för att framöver få utökade möjligheter att ta emot alla barn som söker till oss. När vi har möjlighet att ta emot igen kommer vi att uppdatera vår hemsidan med denna info.

Vi tar emot barn och ungdomar mellan 3-17 år med övervikt och fetma via remiss eller genom egenanmälan.

Bifoga anamnes (inklusive vårdhistoria och ärftlighet), tillväxtkurvor (längd, vikt och BMI) från BVC och skolhälsovården.

OBS! Vi kan inte ta emot egenanmälningar via e-mail utan dessa måste skickas till oss per post.

Adress:
Martinas Centrum för Vikthälsa
Box 5605
114 86 Stockholm

Vid frågor:

0734-266 433