BARNSJUKHUSET MARTINA

Nyheter

Framgångsrik behandling på Vikthälsan!

Dagens Nyheter rapporterar att behandling för barn med fetma blivit ett lotteri. Vi på Barnsjukhuset Martina vill därför lyfta fram vårt Centrum för Vikthälsa. Genom vård som delvis är nyskapande med digital teknik behandlas barn och ungdomar med fetma. Resultaten har varit mycket bra.

Vi är bäst i Sverige på detta! Nyckeln till den framgångsrika behandlingen är att den bedrivs av ett team bestående av dietist, sjukgymnast, sjuksköterska och läkare.

​Just nu har vi remisstopp på Vikthälsan men vi arbetar aktivt med att fler barn ska få ta del av denna behandling. Vi kommer att informera på hemsidan när vi har möjlighet att at emot remisser igen.