BARNSJUKHUSET MARTINA

Nyheter

Barnsjukhuset Martina tar tillsammans med Åke Sundvall medical co-working till Barkarbystaden.

Tillsammans med byggföretaget Åke Sundvall är vi med och från start skapar ett nytt unikt koncept för hur vård ska bedrivas. Konceptet ska gynna både patienter och anställd såväl som miljön. Vi kommer att bedriva verksamheter på en yta om ca 2 500 kvm fördelat på två plan.

Barnsjukhuset Martina ser fram emot att välkomna familjer till en ny spännande stadsdel med barnläkarmottagning, husläkarmottagning, BVC, MVC och en primärvårdsrehab. Samtliga verksamheter kommer att ha vårdavtal med Region Stockholm. Detta blir vår femte geografiska plats i Stockholm och vi planerar att ha generösa öppettider i en harmonisk miljö där kvalitet och ett bra patientbemötande står i fokus. Uppskattningsvis kommer vi ha flera hundra besökare dagligen säger vår VD Claude Kollin.

Byggföretaget Åke Sundsvall kommer att förbereda ytterligare ca 5 000 kvm för flexibla ytor och samverkan för fler goda grannar inom hälsa.

Etableringen av ett medical co-working i Kvarter 9 ger konkreta förutsättningar att klimatsmart dela på funktioner, logistik och service för husets hyresgäster. Kvarteret och dess verksamheter drar även naturligt nytta av platsens flöden via tunnelbana i bottenvåningen och övrig kollektivtrafik intill, säger Sarah Segerman projektchef för kvarter 9.

Läs om projektet här: https://akesundvall.se/om-ake-sundvall/aktuellt/ake-sundvall-tar-medical-co-working-till-barkarbystaden/