BARNSJUKHUSET MARTINA

Provtagning vid misstanke om pågående infektion COVID-19    för Martinas medlemmar

Barnsjukhuset Martina har beslutat att erbjuda provtagning av medlemmar (6 år och uppåt) med symptom. Provtagningen gäller inte antikroppstest (prov för genomgången infektion). Vi erbjuder inte heller tesning av Covid-19 efter utlandsvistelse (som FHM förespråkar) och hänvisar er till aktörer som doclab eller sveavaccin som enbart gör provtagning av denna typ.

 Även föräldrar med symptom erbjuds provtagning på Martina i samband med barnets provtagning, mot en avgift om 400 kr. Det finns dock möjlighet för allmänheten att kostnadsfritt testa sig via 1177 och appen ”Alltid Öppet”.

Bakgrund

Folkhälsomyndigheten gick nyligen ut med en nationell vägledning till regionerna om provtagning av barn och unga vuxna för covid-19. Syftet med testningen är att vid ett negativt provsvar möjliggöra tidigare återgång till skola och andra aktiviteter.

Fördelen är att barnet vid ett negativt provsvar inte behöver stanna hemma 48h efter symptomfrihet vilket annars är den förhållningsregel som gäller för övre luftvägssymtom/möjlig covidinfektion där inget prov har tagits. Provtagningen är också en viktig del i smittskyddsarbetet med att begränsa pandemins utbredning.

Vilka barn bör genomgå provtagning och när?

Barn i förskoleålder har ofta fler förkylningsepisoder än äldre barn och vuxna. Provtagning vid varje förkylning rekommenderas inte av flera skäl. Rekommendationen är att barn i förskoleåldern i första hand stannar hemma utan att genomgå provtagning.

Vid infektion med covid-19 är virusnivåerna högst i samband med symptomdebuten. Virusnivåerna ökar från 1-3 dagar innan symptom och sjunker snabbt till nivåer som gör det svårt att isolera virus senare än dag 5 efter symptomdebut.

Såhär går provtagning till

Tiderna bokas via Barnsjukhuset Martina mobila app eller via telefon.

Observera att det inte är meningsfullt att genomgå provtagning om barnet är symptomfritt.

Högst en provtagning per 2 veckor och patient kommer erbjudas.

Provet tas både från svalg och från näsa.

Negativt prov svaras ut per sms och positivt prov per telefon.

Vid negativt provsvar gäller att barnet kan återgå till skola eller annan verksamhet när barnets allmäntillstånd tillåter, det vill säga att 48 timmars symptomfrihet inte krävs vid negativt provsvar.

Vid positivt svar är ni enligt Smittskyddslagen skyldiga att delta i smittspårningen.

Mer information om vad som gäller vid positivt provsvar kommer att ges vid själva provtagningen. Vi rekommenderar att man följer instruktionerna på 1177:s sida Positivt provsvar för covid-19?

Som vanligt gäller förstås att ni kan söka på akuten om ni önskar läkarbedömning av ert barns symptom.