BARNSJUKHUSET MARTINA

Nyheter

Provtagning på Barn för Covid-19

Många av er undrar över Covid-19 och provtagning av barn. Barnsjukhuset Martina ingår inte i  den av Region Stockholm organiserade massprovtagning för Covid-19, utan provtar endast om ansvarig läkare finner det kliniskt motiverat, det vill säga om det bedöms att en provtagning skulle påverka handläggning och prognos, eller om det finns synnerliga smittskyddsskäl.

För regionens provtagning av Covid-19 hänvisar vi er till 1177 och deras app “Alltid Öppet” (den app man bokar och får svar igenom ).

Sammanfattningsvis erbjuds barn i alla åldrar erbjuds provtagning vid pågående symtom. Provet tas i näsan eller i svalget med en pinne som är gjord för att fånga virus och bakterier. För barn gäller provtagning endast med PCR om pågående symtom:https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/allt-om-provtagning-for-covid-19/provtagning-for-dig-som-ar-sjuk/

Serologi (om man varit frisk i mer än 14 dagar) tas bara från 15 år och uppåt: https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/allt-om-provtagning-for-covid-19/provtagning-for-dig-som-ar-frisk-sedan-minst-14-dagar/​

Provtagning för Covid-19

Oavsett var du tar provet är det kostnadsfritt.

Kontakta 1177 för frågor om provtagning.