BARNSJUKHUSET MARTINA

Nyheter

Viktig Information Gällande Coronavirus

Med anledning av den rådande situationen gällande Coronaviruset så vill vi informera hur vår akutmottagning och övriga verksamheter hanterar den rådande situationen.

Principiellt följer Barnsjukhuset Martina Smittskyddsinstitutets och Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Riktlinjerna kan ändras med kort varsel och vi uppdaterar oss dagligen.

Vid tveksamheter om symptom eller andra vårdrelaterade frågor kan ni alltid kontakta oss per telefon. Att ringa 1177 är även det ett alternativ. Ett annat sätt som medlemmar kan kontakta oss är via Martinas mobila app och skapa en kontaktförfrågan. För er som har svårt att ta er till oss finns nu möjlighet att få vård via videobesök.

Om ni väljer att söka på akutmottagningen kommer ni att behöva ringa på klockan. Personal kommer då att komma ut och bilda sig en uppfattning om ditt barns tillstånd.

Beroende på symptomatologi kan undersökningen utföras utomhus i vårdtält där personalen eventuellt bär skyddsutrustning. Undersökningarna kommer generellt sett att hållas korta.

Vi rekommenderar att endast en förälder och ett barn söker åt gången, allt i syfte att minimera smittrisken.

I övrigt så är samtliga hygienregler skärpta för all personal samt att vi har plockat bort leksaker i väntrum och i undersökningsrummen.

Vi har öppet som vanligt på samtliga verksamheter och arbetar för att våra resurser ska räcka till så många som möjligt.

Tack för visad hänsyn!