BARNSJUKHUSET MARTINA

Nyheter

Viktig Information Gällande Coronavirus

Med anledning av den rådande situationen gällande Coronaviruset så vill vi informera hur vår akutmottagning hanterar den rådande situationen.

Principiellt följer Barnsjukhuset Martina Smittskyddsinstitutets och Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Riktlinjerna kan ändras med kort varsel och vi uppdaterar oss dagligen.

Generellt är rekommendationen att inte söka vår akutmottagning vid lindriga besvär. Vid tveksamheter kan ni alltid kontakta oss per telefon. Belastningen är hög men vi tillsätter resurser och gör vårt yttersta för att svara. Att ringa 1177 är även det ett alternativ.

Ett annat sätt som ni medlemmar kan kontakta oss är via Martinas mobila app och skapa en kontaktförfrågan. Vi kommer att prioritera att få igång videosamtalen snarast.

Om ni väljer att söka på akutmottagningen kommer ni att behöva ringa på klockan. Personal kommer då att komma ut och bilda sig en uppfattning om ditt barns tillstånd.

Vi rekommenderar att endast en förälder och ett barn söker åt gången, allt i syfte att minimera smittrisken. Beroende på symptomatologi kan undersökningen utföras utomhus där personalen eventuellt bär skyddsutrustning. Undersökningarna kommer generellt sett att hållas korta.

I övrigt så är samtliga hygienregler skärpta för all personal.