BARNSJUKHUSET MARTINA

Användbara länkar

  • 1177 vårdguiden: Den nationella sjukvårdsupplysningen och sjukvårdsrådgivningen. Via telefon 1177 eller via hemsidan kan du hitta råd om egenvård och vart du vänder dig när du behöver hjälp från sjukvården.
  • E-tjänster : 1177 Vårdguidens e-tjänst där du kan läsa din journal, Boka/omboka/avboka tid, förnya recept eller lämna synpunkter och klagomål. Du behöver ansluta dig till tjänsten för att kunna använda den, och väljer då om du vill logga in med e-legitimation eller engångskoder via sms.
  • Vårdgarantikansliet: Om du inte får vård inom vårdgarantins gränser kan du kontakta vårdgarantikansliet. Där kan du få hjälp med att hitta en vårdgivare som har kortare väntetid. Läs mer om vårdgarantin i artikeln Vårdgaranti på 1177 Vårdguiden, information finns på andra språk.
  • Patientnämnden:  Om du vill lämna synpunkter på vården kan du antingen kontakta oss direkt eller vända dig till Patientnämnden.
  • Giftinformation barn Förgiftningstillbud bland barn inträffar oftast i 1 – 3-årsåldern, då barnet börjar undersöka sin omgivning. Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation – dygnet runt. Ring 010-456 6700 i mindre brådskande fall – dygnet runt.
  • BRIS: Barnets rätt i samhället. Du som är under 18 år kan ringa till Bris för att få prata med en kurator om det du funderar mycket på eller det du behöver hjälp med. Numret är 116 111. Telefonen och chatten med kurator är alltid öppen – även på natten. Du kan också maila till Bris.
  • Rädda barnen: Med Barnkonventionen som grund arbetar Rädda barnen för att barns rättigheter ska bli verklighet, i Sverige och runt om i världen.

Blodprovstagning

Astma – Allergi

Medicininstruktioner

  • Medicininstruktioner, Instruktionsfilmerna som visas här vänder sig till dig som fått ett läkemedel förskrivet på recept.

Förstoppning

Daginkontinens och nattväta

Obesitas (övervikt, fetma)

Första tiden med nyfödd

Amningshjälpen
https://www.amningshjalpen.se/

Spädbarnsmassage
https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Behandlingar/Spadbarnsmassage-vid-kolik/

Minska risken för plötslig spädbarnsdöd
https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-8-2

Nyfödda barn och kommunikation
https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Barn-och-foraldrar/Vaxa-och-utvecklas/Det-forsta-levnadsaret/Barnets-utveckling—en-introduktion/

När barnet skriker
https://www.vardgivarguiden.se/globalassets/behandlingsstod/barnhalsovard/stodmaterial-och-blanketter/skakvald/nar-barnet-skriker.pdf

Nedstämdhet hos nyblivna föräldrar
https://www.vardgivarguiden.se/globalassets/behandlingsstod/barnhalsovard/regionala-tillagg/nedstamdhet-hos-nyblivna-foraldrar/nedstamdhet-hos-nyblivna-foraldrar.pdf

Växa och utvecklas

Vårdguiden- barn och föräldrar

https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Barn-och-foraldrar/

Barn och sömn

https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Barn-och-foraldrar/Mat-somn-och-praktiska-rad/Skrik/Barn-och-somn/

Barns utveckling, från nyfödd till tonåring

https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Barn-och-foraldrar/Vaxa-och-utvecklas/

Barn och Mat

Barnets mat 0-1 år

https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Barn-och-foraldrar/Mat-somn-och-praktiska-rad/Mat-och-naring/Mat-till-barn-upp-till-ett-ar/

Livsmedelsverket

https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/kostrad-och-matvanor/barn-och-ungdomar

Vaccination

Vaccination på BVC

https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Behandlingar/Vaccinationer-av-barn/

Det svenska vaccinationsprogrammet för barn

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/d1209072a4b346cc8d8a5a7e8b3152e4/vaccinationsprogrammet-barn.pdf

Information om vaccin

www.smittskyddstockholm.se

Att resa med barn

Rådgivning inför resor med barn

https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Vaccinationer/Allmanna-reserad/Resa-med-sma-barn/

Resevaccinationer för hela familjen

https://barnsjukhusetmartina.se/barnsjukhuset-martina/vaccination/

Reseapotek

https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Vaccinationer/Allmanna-reserad/Reseapotek/

Vid infektioner och förgiftning

Folkhälsomyndigheten

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Giftinformationscentralen

https://giftinformation.se/

Övrigt

Information om barn och graviditet

www.tryggabarn.nu

Information om barns säkerhet

www.skyddsnatet.se

Anmäl föräldrapenning

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder

Föräldrakollen- beräkna föräldrapenning

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/vantar_barn/foraldrakollen

VABB-ersättning för vård av barn

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/kassakollen