BARNSJUKHUSET MARTINA

Klagomål och synpunkter

Vi på Barnsjukhuset Martina strävar alltid efter att ge högsta möjliga kvalitét på vården. Om något har gått fel i vården vill vi därför veta det. Vi som vårdgivare är dessutom skyldiga att utreda vad som har hänt och att vidta åtgärder för att det inte ska inträffa igen.

Om du som vårdtagare/närstående har ett klagomål eller synpunkt på Barnsjukhuset Martina i samband med vård och behandling är det i första hand den avdelningen som du besökt som ska ta emot och bemöta klagomålet. Det är verksamheten som bäst kan förklara vad som har hänt och vidta åtgärder för att det som hänt inte ska inträffa igen.

Kontakta den aktuella mottagningen/vårdinrättningen som du har synpunkter och klagomål på. Du kan skriva till verksamhetschefen hos respektive vårdgivare , se här för kontakt till verksamhetschefer för våra mottagningar/avdelningar:

Om behov finns så kan du vända dig till Barnsjukhuset Martinas Chefsläkare genom att skicka brev:

Claude Kollin
Barnsjukhuset Martina
Box 5605, 114 86 Stockholm

Om du inte kan eller vill vända dig till vårdgivaren direkt har du alltid möjlighet att kontakta Patientnämnden för att få hjälp och stöd vid klagomål.

Mer information kan du även få här genom Inspektionen för vård och omsorg (IVO).