BARNSJUKHUSET MARTINA

Intyg

Avgifter för intyg

Enligt beslut taget av Region Stockholm har vårdgivare rätt att ta ut avgift för olika intyg.

 Det innebär att följande intyg kostar:

  • Intyg till Transportstyrelsen för körkort avseende vissa läkemedel och lämplighet, t ex ADHD/ADD: 750 kr
  • Reseåterbud: 375 kr
  • Intyg om innehav av läkemedel inför resa: 375 kr
  •  Förskola och skolgång, alla intyg som rör barns förskole- och skolsituation (specialkost, allergier mm): 375 kr

Intyg till Försäkringskassan samt för parkeringstillstånd, färdtjänst, god man och LSS är avgiftsfria.