BARNSJUKHUSET MARTINA

Intyg

Barn och ungdomar under 18 år betalar samma pris som vuxna. Avgifter för intyg ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård och frikort gäller inte.

Barn och ungdomar under 18 år betalar samma pris som vuxna. Avgifter för intyg ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård och frikort gäller inte.

Avgiftsfria intyg:

Avgiftsfria intyg till kommun eller stadsdelsnämnd:

Försäkringskassan

Alla intyg som Försäkringskassan behöver för sin handläggning är avgiftsfria. Några exempel på intyg är:

 • Intyg för tillfällig föräldrapenning (VAB)
 • Handikappsersättning/Assistansersättning
 • Läkarutlåtande för omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning
Avgiftsbelagda intyg:

Förskola och skolgång

 • Gäller alla intyg som rör barns förskole- och skolsituation  (behov av specialkost, allergier, inför resa, fritidsaktivitet mm.) 375 kr

Intyg till Transportstyrelsen för körkort:

 • Synfunktion/diabetes: 375 kr
 • På begäran från Transportstyrelsen: 750 kr
 • Avseende vissa läkemedel och lämplighet, t ex ADHD/ADD: 1125 kr

Avgiftsbelagda intyg till kommun eller stadsdelsnämnd. Exempel på intyg är:

 • Intyg inför resa: 375 kr
 • Reseåterbud: 375 kr
 • Transportstyrelsen
 • Läkarintyg körkortstillstånd: 1 125 kr
 • Intyg om specialkost: 300 kr

Annat:

 • Sjukintyg: 375 kr
 • Reseåterbud: 375 kr
 • Emigration /hälsointyg vid studier utomlands: 1 125 kr
 • Övriga intyg (t.e.x. intyg på annat språk än svenska,  användande av dopingklassade läkemedel vid astma mf l): 375 kr

Intyg till Försäkringskassan samt för parkeringstillstånd, färdtjänst, god man och LSS är avgiftsfria.