BARNSJUKHUSET MARTINA

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning

På Martinas barn- och ungdomsmedicinska avdelningar har vi specialister inom de flesta områden:

Våra allmänpediatriker träffar nyfödda och barn för bedömning av bland annat tillväxt, nyföddhetsgulsot, buksmärta, huvudvärk och andra symtom som kräver uppföljning.

Vi har ett väletablerat astma-allergi team bestående av erfarna barnallergologer och specialistsjuksköterskor. Många barn som träffar teamet utreds för eller behandlas för astma och/eller olika allergier. Vanliga orsaker till remisser till vår enhet berör födoämnesallergier, provokationer, allergivaccinationer, eksem eller säsongsbundna allergier.

Vår barndietist arbetar nära läkare och sjuksköterskor med att på olika sätt hjälpa barn och deras familjer med att hantera olika frågeställningar runt bland annat tillväxtproblem eller tillmatningssvårigheter genom kostbehandling och rådgivning.

  • Huvudvärk och migrän
  • Utvecklingsbedömningar
  • Medicinsk behandling av ADHD
  • Urogenitala utredningar

Våra erfarna barngastroenterologer bedömer barn med bland annat buksmärtor, kräkningar samt mer avancerad reflux och förstoppningsproblematik. Små barn med kolikproblematik och tillmatningssvårigheter kan även de remitteras till mottagningen.

På Martina Sophiahemmet arbetar ett team bestående av barnkardiolog, biomedicinsk analytiker, barnsjuksköterska samt undersköterskor. Det möjliggör screening av barn med olika kardiologiska frågeställningar med hjälp av hjärt-EKO, EKG, arbetsprover och långtids blodtrycksmätning.

Vi har inom Martina Sophia en biomedicinsk analytiker kopplad till barnkardiologmottagningen som bistår vår barnkardiolog vid olika kardioliogiska frågeställningar och som utför våra arbetsprov ,spirometrier, EKG samt ansträngningsprovokationer.

Vår barnendokrinolog har en gedigen erfarenhet av olika tillstånd som berör bland annat hormonella utredningar och tillväxtproblematik. I samarbete med specialistsjuksköterskor utför teamet olika tillväxtmätningar på både barnet och föräldrarna för att kunna utreda olika tillstånd så exakt som möjligt. Vi har även möjlighet att utreda och behandla olika former av för tidig eller sen pubertet.

Våra specialister inom neonatologi har särskild erfarenhet av de yngsta barnens sjukdomar, såsom gulsot, reflux, tillväxt- eller uppfödningsproblem. De kan också bistå med utvecklingsbedömningar samt uppföljning av prematurfödda barn.

  • Genetiska utredningar
  • Infektionskänslighet

Vi har ett flertal mycket erfarna kirurger som bedömer och behandlar bland annat testiklar som inte vandrat ner, olika former av bråck samt födelsemärken. Vi utför även operationer av svår nageltrång.

Vi är en av få mottagningar som har möjligheten att erbjuda hjälp av en välutbildad uroterapeut med lång erfarenhet av olika urinvägsproblem. Många barn har sängvätningsproblem, återkommande urinvägsinfektioner eller blåstömningsproblem där vi kan ge stöd och råd runt utredning och behandling.

Vi har erfarna barnpsykologer som utreder för ADHD på barn födda 2012 och tidigare.

Våra duktiga sjuksköterskor tar bland annat hand om tillväxtkontroller, spirometrier, provtagningar och såromläggningar. De arbetar tvärproffessionellt i team med läkare och dietister för att hjälpa barn och familjer på bästa möjliga sätt.

Remisskrav för nya patienter

Region Stockholm har ändrat vårdval uppdrag för BUMM. Remisser krävs för nybesök. Våra patienter som har besökt någon av våra BUMM under senaste 12 månader behöver ingen remiss för samma symtom. Remisser kan skrivas av alla på Martinas akutmottagning och av all legitimerad vårdpersonal.

Barn under 6 månader är välkomna utan remiss till vår BUMM.

Vi tar emot remisser för barn upp till 17 års ålder för utredningar och behandlingar. Besöken är kostnadsfria.

Våra barn- och ungdomsmedicinska mottagningar