Martinaloppet – Villkor och GDPR

Villkor

Du deltar i loppet på egen risk och Barnsjukhuset Martina tar inte ansvar för skada som eventuellt orsakat dig vid deltagande i loppet. Vi ansvarar inte för skador som kan uppstå på kläder eller teknisk utrustning som du bär under loppet. Vi ansvara inte för kvarglömda kläder eller utrustning.

Vi kommer att ta bilder och filmer under loppet och på eventområdet. Du som deltar behöver var medveten om att efternamn, bilder, intervjuer med dig och filmer från loppet kan komma att användas på Barnsjukhuset Martinas hemsida, i våra sociala medier, i annonser och trycksaker. Vill du att ditt namn eller bild inte ska synas kan du meddela oss detta Martinaloppet@bsmartina.se. Ange namn och startnummer, samt ange GDPR i rubrik. Vi tar hänsyn till bilder där du/er tydligt kan identifieras, men inte massbilder där du är en av många deltagare.

Barn och ungdomar anmäls till loppet av vårdnadshavare. Tänk på att du som vuxen behöver informera barnet/ungdomen om hur loppet går till och hur villkoren ser ut.

GDPR – Dataskyddsförordningen

Martinaloppet arrangeras av Barnsjukhuset Martina, och vi värnar om den personliga integriteten. Alla våra deltagare ska känna sig trygga när de lämnar sina personuppgifter till oss. Barnsjukhuset Martina följer GDPR och dataskyddsförordningens lagar och regler för att skydda den personliga integriteten.

Barnsjukhuset Martina, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Martinaloppet behandlar. Denna information ska förtydliga villkoren för dig som deltagare.

När det gäller frågor kring personuppgifter i samband med Martinaloppet kontaktar du oss på Martinaloppet@bsmartina.se  och ange GDPR i rubrik.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?
Vi samlar uppgifter om dig vid anmälan och vid nummerlappsutdelningen. Vi tar också bilder, filmar och gör ibland intervjuer på eventområdet och vid deltagande av lopp.

Vilka personuppgifter och register behandlar vi och varför?
Vi samlar in följande personuppgifter från dig; anmälarens förnamn, efternamn, e-postadress, och ålder på barnen. Ni kommer utifrån anmälan att tilldelas ett startnummer och ert startnummer ropas ut under lotteriet vid vinst. Under loppdagen filmar vi och tar bilder som behandlas.

Personuppgifterna samlas in av olika syften, vilka du kan läsa om under respektive register.

Register som Martinaloppet behandlar

Anmälan Martinaloppet
Kategorier av personuppgifter
Anmälarens förnamn, efternamn, e-postadress, antalet deltagare och barnens ålder

Syfte

 • Vi ska kunna del in din familj i en startgrupp
 • Vi ska kunna koppla ihop dig och din familj till ett startnummer.
 • Vi ska kunna koppla barnen till rätt storlek på T-shirt
 • Vi ska kunna kommunicera med dig före, under och efter loppet, och skicka information om loppet till din e-postadress.
 • Vi ska kunna ge dig information inför nästa års Martinalopp.

Startlista
Startlistan är en lista över de familjer som anmält sig och baseras på Anmälan Martinaloppet. Startlistan  mailas ut till deltagarna eller ligger offentligt på vår hemsida, och den innehåller första bokstaven i anmälarens förnamn, efternamn, startgrupp och startnummer.

Rättslig grund
Registret vilar på samtycke från deltagaren i samband med anmälan. Samtycket går att ta tillbaka genom att maila oss på Martinaloppet@bsmartina.se , ange GDPR i rubrik.

Lagring
Registret sparas av oss under den tid som du är deltagare hos oss och för den tid därefter som är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

Genom att maila oss på Martinaloppet@bsmartina.se (ange GDPR i rubrik) kan du ändra ditt val och vi kommer inom 30 dagar ta bort dina uppgifter.

Vid anmälan till Martinaloppet använder vi Simple Signup.

Nummerlappar

Vi använder oss av en underleverantör för nummerlappshantering och delar anmälarens efternamn, antalet deltagare och startnummer. Läs mer under rubriken ”Vilka får ta del av mina personuppgifter?”

Syfte
Att tillhandahålla:

 • Nummerlapp till dig och din familj som deltagare

Rättslig grund
Registret vilar på samtycke från deltagaren i samband med anmälan. Samtycket går att ta tillbaka genom att maila oss på Martinaloppet@bsmartina.se, ange GDPR i rubrik.

Lagring
Registret sparas av oss under den tid som du är deltagare hos oss och för den tid därefter som är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

Genom att maila oss på Martinaloppet@bsmartina.se ( ange GDPR i rubrik ) kan du ändra ditt val och vi kommer inom 30 dagar ta bort ditt resultat.

Bilder, Filmer och intervjuer

Kategorier av personuppgifter
Bilder, filmer och intervjuer från Martinaloppet, och bilder som deltagare lägger upp på Martinaloppets social medier.
Syfte
Bilder, filmer och intervjuer behandlas för att kunna:

 • producera och sprida material som förmedlar stämningen från loppdagen
 • marknadsföra loppet intern och extern
 • delas i annonser och trycksaker
 • se tillbaka på de lopp vi arrangerat
 • dokumentera våra lopps historia

Om du inte önskar vara med på bilder och filmer från loppdagen för detta syfte, ber vi dig kontakta Martinaloppet@bsmartina.se, ange GDPR i rubrik.

Rättslig grund
Den lagliga grunden för att spara bilder, filmer och intervjuer från våra lopp för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna dokumentera av oss genomförda lopp. Registret vilar på samtycke från deltagaren i samband med anmälan. Samtycket går att ta tillbaka genom att maila oss på Martinaloppet@bsmartina.se, ange GDPR i rubrik

Lagring
Bilder, filmer och intervjuer sparas så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet och vårt till ändamålet hörande berättigade intresse.

Överföring och utlämning av personuppgifter
Vi delar några av bilder, intervjuer och filmer från loppet i sociala medier som Barnsjukhuset Martinas hemsida, Facebook, Instagram och LinkedIn.

Hur länge sparas mina personuppgifter och vad har jag för rättigheter?

Dina personuppgifter sparas av oss under den tid som du är deltagare hos oss och för den tid därefter som är nödvändig för att uppfylla våra tjänster till dig. Se ovan för mer information om lagringstid.

Du har rätt att när som helst begära ett registerutdrag av dina personuppgifter som behandlas av oss. Detta genom att maila begäran till Martinaloppet@bsmartina.se,  ange GDPR i rubrik. Vi återkommer med svar till dig per mail inom 30 dagar från begäran. Du har rätt att närsomhelst få dina uppgifter rättade. Detta kan du göra via Martinaloppet@bsmartina.se, ange GDPR i rubrik.  Du har rätt att när som helst få dina personuppgifter raderade.

Var behandlas mina personuppgifter?

Inom EU/EES. Undantaget de uppgifter som behandlas på Facebook, Instagram och LinkedIn där personuppgifter även behandlas i USA.

Kontaktuppgifter

Vid frågor kontakta oss på Martinaloppet@bsmartina.se

För klagomål på Martinaloppets hantering av personuppgifter

Har du klagomål på hur dina uppgifter hanteras kan du kontakta Datainspektionen.