BARNSJUKHUSET MARTINA

Centrum för Psykisk Hälsa

Till oss är barn och ungdomar med remisser mellan 6-17 år, och deras föräldrar välkomna för psykologstöd. Vi tar emot barn med tillexempel ADHD, astma, obesitas, förstoppning. Patienten i fråga ska ha en pågående kontakt med Barn och ungdomsmottagning eller som har genomfört ADHD-utredning på Martina.

Vi ger även uppföljning och behandling till patienter med samma åldersgrupp som utretts för ADHD. Övriga patienter skall enligt Region Stockholms nya regler hänvisas till den husläkarmottagning där barnet är listat eller BUP.

Vi erbjuder behandling för en rad olika svårigheter såsom oro, nedstämdhet, utagerande beteende samt föräldrastöd kring frågor såsom mat och sömn.

Vårt uppdrag är att behandla barn vars problematik ännu inte vuxit sig för stor utan där det kan räcka med kortare kontakter. För dig som är ung och mår psykiskt dåligt kan du läsa mer här.

Vi tar inte emot akuta ärenden

Vi hänvisar på vardagar mellan 8-16 till närmaste BUP mottagning. På kvällar och helger vänder du dig till BUP-akuten på: 08-123 669 00

Hitta din närmaste BUP-Mottagning