BARNSJUKHUSET MARTINA

Centrum för Psykisk Hälsa

Till oss är alla barn och ungdomar till och med 17 år, och deras föräldrar, välkomna för rådgivning och behandling. Ni behöver ingen remiss.

För att få komma till oss krävs att båda vårdnadshavare samtycker till att barnet/ungdomen går hos oss. Kommer inte båda vara med vid första besöket behöver ni fylla i samtyckesblankett och ta med.

Vi erbjuder behandling för en rad olika svårigheter såsom oro, nedstämdhet, utagerande beteende samt föräldrastöd kring frågor såsom mat och sömn.

Vårt uppdrag är att behandla barn vars problematik ännu inte vuxit sig för stor utan där det kan räcka med kortare kontakter.

Kontakten med oss inleds alltid med ett första bedömningsbesök där man kartlägger och bedömer barnet/ungdomens svårigheter och vilka insatser som bedöms vara bäst lämpade. Behövs det efter detta samtal kontakt med andra vårdnivåer eller andra instanser får ni hjälp med remiss till rätt ställe.

OBS! För tillfället har vi långa väntetider och hänvisar därför till andra mottagningar i första hand. För mer information kring vilka mottagningar som erbjuder första linjen var god se: https://www.1177.se/Stockholm/PrioPsyk-kontakter/Stockholms-kontakter/Stod-och-hjalp-for-unga-i-Stockholm/forsta-linjen-mottagningar/

För dig som är ung och mår psykiskt dåligt kan du läsa mer här.

Vi tar inte emot akuta ärenden

Vi hänvisar på vardagar mellan 8-16 till närmaste BUP mottagning. På kvällar och helger vänder du dig till BUP-akuten på: 08-616 69 00

Hitta din närmaste BUP-Mottagning