CENTRUM FÖR PSYKISK HÄLSA

Välkommen att remittera till Psykisk Hälsa

Vi arbetar på uppdrag av region Stockholm och utreder barn födda 2014 eller tidigare för ADHD.

Vi tar emot remisser för nybesök från skolläkare. I vissa fall kan vi även ta emot remiss från barnläkare eller barnpsykiater. Vi tar även emot remisser för medicinsk behandling vid ADHD diagnos. Vi medicinerar barn mellan 6-17 år för ADHD som har utretts på vår mottagning.

För att vi ska kunna ta emot er remiss och göra en korrekt bedömning av barnets svårigheter är det viktigt att vi får del av nedanstående underlag.

  • Problembeskrivning/symptombild
  • Kopia av rektors beslutade utredningar såsom pedagogisk kartläggning, psykologiska, sociala och mediciniska bedömningar som finns gjorda i samband med skolans utredning av barnet inklusive vilka åtgärder som vidtagits av skolan.
  • Resultat av tidigare utredningar såsom syn- och hörselkontroll, BVC-journaler, förlossningsjournaler och logopedutredningar.

För att remittera till oss behöver vi ha följande underlag:

Region Stockholm har ändrat vårt uppdrag från 1 juni 2022

  • Vi välkomnar födda 2014 och tidigare för ADHD utredningar.
  • Vi tar emot remisser för nybesök från skolläkare.
  • Yngre barn utreds hos BUP.