CENTRUM FÖR PSYKISK HÄLSA

Psykologstöd

Vi erbjuder psykologstöd till barn och föräldrar där barnet har en etablerad kontakt med vår BUMM, och är i åldern 6-17 år. Vi erbjuder även psykologstöd till barn som utretts för ADHD på BUMM.

Övriga patienter skall enligt Region Stockholms nya regler hänvisas till den husläkarmottagning där barnet är listat eller BUP.

Vi erbjuder behandling för en rad olika svårigheter såsom oro, nedstämdhet, utagerande beteende samt föräldrastöd kring frågor såsom mat och sömn.

Vårt uppdrag är att behandla barn vars problematik ännu inte vuxit sig så stor utan där det kan räcka med kortare kontakter. För dig som är ung och mår psykiskt dåligt kan du läsa mer här.

Centrum för Psykisk Hälsa

Hos oss arbetar barnpsykologer och specialister inom pediatrik och barn- och ungdomspsykiatri. Vi utreder och behandlar ADHD. Vi ger även stöd och behandling vid psykisk ohälsa som vid oro och nedstämdhet.

För att remittera till oss läs mer här:

Centrum för Psykisk Hälsa finns på följande mottagningar