Martina Omnia

En neuropsykiatrisk mottagning i Nacka Strand

Martina Omnia erbjuder individanpassade utredningar och behandlingar till privatbetalande patienter. Vi tar emot barn och vuxna i en trygg och lugn miljö. Med stor erfarenhet och kunskap genomför vi utredning och behandling med ett helhetstänk och kontinuitet från första kontakten.

Utredning

Vi gör neuropsykiatriska utredningar som individanpassas efter den enskildes behov. Vi utreder ADHD och autism samt intellektuella funktionsvariationer. Vi gör också bedömningar av psykisk ohälsa och samsjuklighet.

För patienter i åldrarna 0-25 år

Behandling

Vi erbjuder behandling av ADHD inkluderande farmakologisk behandling. Vi bedömer och behandlar även sömnstörningar och annan psykisk ohälsa. Vi har även tillgång till logoped, dietist, och personlig tränare.

för barn och unga i åldrarna 6-25 år

Konsultation

Vi erbjuder besök hos läkare eller psykolog för kartläggning och bedömning av lämplig insats. Det kan handla om ett beslut kring utredning, behandling, second opinion och rådgivning gällande andra insatser eller remiss vidare.

Även elevhälsovård på konsultbasis

Kontakta Martina Omnia

Du kontaktar oss direkt för bokning. Du bekostar besöken själv och behöver ingen remiss från annan vårdgivare. Vi erbjuder delbetalning.

0735 37 11 75 , email: omnia@bsmartina.se

Augustendalsvägen 49, 13152 Nacka Strand

Klicka för att se öppettider

Man tar sig enkelt till oss med buss från Slussen eller med båt från Nybroplan. Bilparkering finns i direkt anslutning till mottagningen.

På Martina Omnia arbetar

På Martina Omnia arbetar

Ulrika By

Ulrika By

Medicinskt ledningsansvarig läkare/ Specialist inom barn-och ungdomspsykiatri/ barn-och ungdomsmedicin
Irmi Obwexer

Irmi Obwexer

Leg. Psykolog
Anneli Grundsten

Anneli Grundsten

Specialist inom barn-och ungdomspsykiatri/ barn-och ungdomsmedicin
Fanny Risling

Fanny Risling

Leg. Psykolog/Specialist Neuropsykiatri

Konsult

Jennie Åberg

Jennie Åberg

Leg. Psykolog
Alice Lorentz

Alice Lorentz

Leg. Psykolog

Konsult

Annika Hellström

Annika Hellström

Operativt ansvarig/Koordinator
Jeanette Dahlen

Jeanette Dahlen

Specialistsjuksköterska i barn och ungdomspsykiatri
  • Läkare med specialistkompetens inom barn-och ungdomsmedicin och barn-och ungdomspsykiatri
  • Psykologer med specialistkompetens inom barn-och ungdomspsykiatri och neuropsykiatri
  • Sjuksköterskor med specialistkompetens inom barn-och ungdomsmedicin och barn-och ungdomspsykiatri
  • Administrativ personal med erfarenhet av arbete med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Vi har även tillgång till logoped med erfarenhet av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, dietist med specialistutbildning inom barn-och ungdomsmedicin och personliga tränare med erfarenhet av barn-och unga med funktionsnedsättning

Våra samarbeten

Vi samarbetar med Pusselfamiljen AB, och bedriver medicinsk elevhälsovård på Magelungen AB

Utredning/behandlingd

Priser

ADHD-utredning 

ADHD-utredning vuxna

33 000 kr

36 000 kr

Autismutredning  36 000 kr
Kognitiv bedömning (WISC, WAIS)    12 000 kr
Dyslexiutredning 20 000 kr
Läkarbesök (nybesök/ bedömningsbesök)

Återbesök läkare 

3 200 kr

2 600 kr

Telefonsamtal läkare 1 100 kr
Psykologbesök (nybesök)

Psykologbesök (återbesök)

Psykologbesök (digitalt)

1 500 kr

1 300 kr

1 000 kr

Sjuksköterskebesök (inklusive recept)  1 300 kr
Telefonsamtal (sjuksköterska rådgivning/kort avstämning max 15 min)  700 kr
Medicineringspaket ADHD, utredd på Martina Omnia eller Martina SH (utredd på Martina Omnia eller Martina SH (nyinsättning, inklusive receptförnyelser) 7 500 kr
Medicineringspaket ADHD (övertag av pågående välinställd medicinering, inklusive receptförnyelser) 5 000 kr
Medicineringspaket ADHD, (utredd annan vårdgivare (nyinsättning, inklusive receptförnyelser) 9 500 kr
Deltagande i samverkan med andra aktörer per timme: Läkare

Psykolog

3 000 kr

1 800 kr

Medicinering depression, ångest (bokas in som bedömningsbesök /nybesök läkare, därefter individuellt upplägg utifrån behov)
Receptförnyelse   400 kr
Dietist enligt separat avtal
Läkarintyg (gäller för patienter som har eller har haft en kontakt på mottagningen):

Värnplikt

Transportstyrelsen, Försäkringskassan

För patienter som inte haft en tidigare kontakt på mottagningen bokas nybesök läkare 

2 000 kr

1 500 kr

3 200 kr