Martina Omnia

En neuropsykiatrisk mottagning i Nacka Strand

Martina Omnia erbjuder individanpassade utredningar och behandlingar till privatbetalande patienter. Vi tar emot barn och unga vuxna upp till 25 år i en trygg och lugn miljö. Med stor erfarenhet och kunskap genomför vi utredning och behandling med ett helhetstänk och kontinuitet från första kontakten.

Utredning

Vi gör neuropsykiatriska utredningar som individanpassas efter den enskildes behov. Vi utreder ADHD och autism samt intellektuella funktionsvariationer. Vi gör också bedömningar av psykisk ohälsa och samsjuklighet.

För patienter i åldrarna 0-25 år

Behandling

Vi erbjuder behandling av ADHD inkluderande farmakologisk behandling. Vi bedömer och behandlar även sömnstörningar och annan psykisk ohälsa. Vi har även tillgång till logoped, dietist, och personlig tränare.

för barn och unga i åldrarna 6-25 år

Konsultation

Vi erbjuder besök hos läkare eller psykolog för kartläggning och bedömning av lämplig insats. Det kan handla om ett beslut kring utredning, behandling, second opinion och rådgivning gällande andra insatser eller remiss vidare.

Även elevhälsovård på konsultbasis

Kontakta Martina Omnia

Du kontaktar oss direkt för bokning. Du bekostar besöken själv och behöver ingen remiss från annan vårdgivare. Vi erbjuder delbetalning.

0735 37 11 75 , email: omnia@bsmartina.se

Augustendalsvägen 49, 13152 Nacka Strand

Klicka för att se öppettider

Man tar sig enkelt till oss med buss från Slussen eller med båt från Nybroplan. Bilparkering finns i direkt anslutning till mottagningen.

På Martina Omnia arbetar

På Martina Omnia arbetar

Ulrika By

Ulrika By

Barn och ungdomspsykiatriker/överläkare
Irmi Obwexer

Irmi Obwexer

Leg. Psykolog
Alice Lorentz

Alice Lorentz

Leg. Psykolog
Anneli Grundsten

Anneli Grundsten

Barnpsykiater/Barnläkare
Fanny Risling

Fanny Risling

Leg. Pyskolog
Elin Bolinder

Elin Bolinder

Operativt ansvarig för neuropsykiatrin
Jeanette Dahlen

Jeanette Dahlen

Specialistsjuksköterska i barn och ungdomspsykiatri
  • Läkare med specialistkompetens inom barn-och ungdomsmedicin och barn-och ungdomspsykiatri
  • Psykologer med specialistkompetens inom barn-och ungdomspsykiatri och neuropsykiatri
  • Sjuksköterskor med specialistkompetens inom barn-och ungdomsmedicin och barn-och ungdomspsykiatri
  • Administrativ personal med erfarenhet av arbete med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Vi har även tillgång till logoped med erfarenhet av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, dietist med specialistutbildning inom barn-och ungdomsmedicin och personliga tränare med erfarenhet av barn-och unga med funktionsnedsättning

Våra samarbeten

Vi samarbetar med Pusselfamiljen AB, och bedriver medicinsk elevhälsovård på Magelungen AB

Utredning/behandling

Priser

ADHD-utredning  33 000 kr
Autismutredning  36 000 kr
Kognitiv bedömning (WISC, WAIS)    12 000 kr
Dyslexiutredning 20 000 kr
Läkarbesök (Nybesök/bedömningsbesök) 3 200 kr

(Återbesök läkare 2 600 kr)

Psykologbesök (uppstart, planering av behandling) 1 500 kr
Psykologbesök (återbesök) 1 300 kr (digitalt 1 100 kr)
Sjuksköterskebesök   1 100 kr (digitalt 900 kr)
Telefonsamtal (sjuksköterska rådgivning/kort avstämning max 15 min)  700 kr
Medicineringspaket ADHD, utredd på Martina Omnia eller Martina SH (nyinsättning av medicin samt uppföljning första året, ett läkarbesök+ 4 sjuksköterskebesök, inklusive receptförnyelser) 6 000 kr
Medicineringspaket ADHD (pågående fungerande medicinering, ett läkarbesök, ett sköterskebesök, inklusive receptförnyelser)  5 000 kr
Medicineringspaket ADHD, utredd annan vårdgivare (nyinsättning av medicin samt uppföljning första året, två läkarbesök+ 3 sjuksköterskebesök, inklusive receptförnyelser) 8 000 kr
Medicineringspaket övrigt (sömn, ångest, depression, ett läkarbesök+1 sköterskebesök+1 telefonsamtal, inklusive receptförnyelser)  4 500 kr