CENTRUM FÖR PSYKISK HÄLSA

Logopedutredning på Sophiahemmet och BUMM Globen

Logopeden på Martina träffar personer som har svårigheter med läsning, skrivning och språk. Vi tar emot dem som även behöver utredas för ADHD. Vi tar emot barn mellan 10-17 år.

Så går en logopedisk utredning till

Steg 1: En remiss från barnets skola behövs för att få träffa logopeden.

Steg 2: Utredningsbesöket tar ca 3,5 timmar. Logopeden ställer frågor om läsning, skrivning och annat som är relevant för bedömningen. En vårdnadshavare är närvarande under samtalet.

Steg 3: Logopeden gör test av läsning, skrivning och språk.

Steg 4: När testningen är färdig går logopeden igenom resultat, eventuell diagnos och rekommendationer med patienten (och vårdnadshavare). Detta görs antingen enskilt med logopeden eller i samband med återbesök hos psykolog.

Steg 5: Ett skriftligt utlåtande skickas hem till patienten per post. Skolan erbjuds att boka in ett möte för genomgång av utredningsresultat och rekommendationer. Om behov finns bokas också besök för utprovning av kompenserande hjälpmedel.

För mer läsning om dyslexi och språkstörning/DLD rekommenderas följande sidor:

Logopedutredning

Hit kan barn komma i åldrarna 10-17 år för logopedisk utredning av läs-, skriv- och språksvårigheter. Vi erbjuder inte logopedisk behandling.

Remiss från skola behövs.

Centrum för Psykisk Hälsa finns på följande mottagningar