BARNSJUKHUSET MARTINA

Barnsjukhuset Martina växer!

Globen och Huddinge BUMM byter nu namn till Martina BUMM Globen och Huddinge. Genom ett fruktsamt samarbete kommer Martina att finnas på fler ställen i Stockholm och därmed skapa en ökad tillgänglighet för fortsatt högkvalitativ vård.

Ägarna Claude Kollin (Martina) och Hans De Keyzer (Globen, Huddinge) är övertygade om att detta kommer att skapa en klart ökad tillgänglighet för barnen att få bra och snabb vård i trygg och säker miljö med hög kompetens.

Hans och Claude uttrycker i samklang: ”vi kan bara se uppsidor med ett samarbete och det blir riktigt spännande att bygga vidare tillsammans”