Remittera till öron-näsa-halscenter

Viktigt meddelande till remittenter gällande ÖNH verksamheten på Järva

Barnsjukhuset Martina upphör med Öron-Näsa-Hals verksamheten (både mottagning- och operationsverksamhet) på Martina Specialistvård Järva. Datumet för avslut är 2024-06-06 och har skett i samråd med HSF. Avslutet gäller endast ÖNH. De övriga vårdavtalen bedrivs som tidigare.

ÖNH verksamheten kommer att avsluta de patienter som har remitterats till 15 mars. Vi ber er därför efter detta datum remittera till annan ÖNH vårdgivare.

Tack för ert samarbete!

Våra specialister

På Järva Specialistvård Martina har vi ett öron-näsa-halscenter som är utformat och drivs av ett erfaret team av specialister. I teamet ingår bland annat ÖNH-specialister, anestesiläkare, audionom, specialistsjuksköterskor och undersköterskor. Vi har arbetat tillsammans i många år, och har lång erfarenhet av att hjälpa både barn och vuxna inom öron-näsa-hals.

På ÖNH-Center arbetar bland annat:

 • Dr Efrem Araia, ÖNH-specialist /Medicinskt ledningsansvarig läkare
 • Dr Mia Järund, ÖNH-specialist
 • Dr Eva Lundborg, ÖNH-specialist
 • Ulrika Jacobson, Op-sköterska
 • Claudia Friberg, USK

Utredningar och behandlingar barn och vuxna:

 • Bihålebesvär
 • Heshet
 • Hål på trumhinnan
 • Hörselnedsättning hos barn
 • Medicinskt indicerade ytternäskorrektioner
 • Nästäppa hos barn och vuxna (rhinomanometri vid behov)
 • Oliksidig hörselnedsättning hos vuxna
 • Snarkningar
 • Sväljningsbesvär
 • FUS
 • Tinnitus
 • Yrsel
 • Återkommande halsinfektioner hos barn och vuxna
 • Återkommande näsblödningar
 • Återkommande vätska innanför trumhinnan
 • Återkommande öroninflammation

ÖNH-Kirurgi

 • Adenoidektomi
 • Rör i öron (TMD)
 • Tonsillektomi
 • Tonsillotomi
 • Tungbandsklipp/plastik
 • Avlägsnande av främmande kropp i öron och näsa
 • Septumplastik
 • Rhinoseptumplastik
 • Septumknapp
 • FESS
 • Evulsio
 • Konkotomi (RF och submucöskonkotomi & öppen)

Barnsjukhuset Martina upphör med Öron-Näsa-Hals verksamheten på Järva Specialistvård Martina. Datumet för avslut är 2024-06-06. Läs mer här på sidan!