Remittera till öron-näsa-halscenter

Våra specialister

På Järva Specialistvård Martina har vi ett öron-näsa-halscenter som är utformat och drivs av ett erfaret team av specialister. I teamet ingår bland annat ÖNH-specialister, anestesiläkare, audionom, specialistsjuksköterskor och undersköterskor. Vi har arbetat tillsammans i många år, och har lång erfarenhet av att hjälpa både barn och vuxna inom öron-näsa-hals.

På ÖNH-Center arbetar bland annat:

 • Dr Efrem Araia, ÖNH-specialist /Medicinskt ledningsansvarig läkare
 • Dr Mia Järund, ÖNH-specialist
 • Dr Eva Lundborg, ÖNH-specialist
 • Ulrika Jacobson, Op-sköterska
 • Claudia Friberg, USK

Utredningar och behandlingar barn och vuxna:

 • Bihålebesvär
 • Heshet
 • Hål på trumhinnan
 • Hörselnedsättning hos barn
 • Medicinskt indicerade ytternäskorrektioner
 • Nästäppa hos barn och vuxna (rhinomanometri vid behov)
 • Oliksidig hörselnedsättning hos vuxna
 • Snarkningar
 • Sväljningsbesvär
 • FUS
 • Tinnitus
 • Yrsel
 • Återkommande halsinfektioner hos barn och vuxna
 • Återkommande näsblödningar
 • Återkommande vätska innanför trumhinnan
 • Återkommande öroninflammation

ÖNH-Kirurgi

 • Adenoidektomi
 • Rör i öron (TMD)
 • Tonsillektomi
 • Tonsillotomi
 • Tungbandsklipp/plastik
 • Avlägsnande av främmande kropp i öron och näsa
 • Septumplastik
 • Rhinoseptumplastik
 • Septumknapp
 • FESS
 • Evulsio
 • Konkotomi (RF och submucöskonkotomi & öppen)

Remittera barn och vuxna till ÖNH

E-remiss

Våra remissenheter finns i TakeCare under Järva Martina ÖNH

Pappersremiss

Det går även att skicka remiss på post till:

Järva Specialistvård Martina
Rinkebysvängen 70A plan 2
163 74 Spånga