Martina Medical Mission

Martina Medical Mission är en ideell medicinsk organisation som jobbar internationellt för att överföra pediatrisk expertis till regioner där tillgång till högspecilaliserad vård är bregränsad. Organisationen är en fristående del av Barnsjukhuset Martina finansierat av sponsorer och donerade medel. Vi tar emot donationer.

Filmen är från ett uppdrag till University Teaching Hospital of Kigali i Rwanda (2020) där ett team barnkiruger från flera sjukhus i Sverige åkte på uppdrag av hälsoministeriet i Rwanda för att hjälpa till att utveckla barnkirurgin i landet. Totalt utfördes 52 operationer i utbildningssyfte med rwandiska läkare och sjuksköterskor.

Vi arbatar för hållbar pediatrisk kunskapsöveföring där det behövs som mest

Det är viktigt för Martina Medical Mission att verka i ett land där hela befolkningen har tillgång till vård och att landet är demokratiskt och har låga korruptionsparametrar. VI  åker på veckolånga missions cirka 3–4 gånger per år och utför livräddande komplicerad missbildningskirurgi på barn, alltid i samarbete med befintlig expertis på plats i operationssalen.

Bidra till Martina Medical Mission

Är du intresserad av att veta mer eller bidra till Martina Medical Missions, vänligen kontakta Martinas VD, Claude Kollin: claude.kollin@bsmartina.se.

Mission Rwanda 2021

På grund av coronoapandemin har uppdrag fått vänta, men i november 2021 kunde äntligen ett väl sammansatt läkarteam av barnkirurger och narkosläkare åka till University Teaching Hospital of Kigali för att fortsätta insatserna.