BARNSJUKHUSET MARTINA

Nyheter

Mobilapp effektivt stöd för barn med obesitas – En studie från Karolinska Institutet som är gjord på barn som fått sin behandling hos Martina Centrum för Vikthälsa

En studie från Karolinska Institutet som är gjord på barn som fått sin behandling hos Martina Centrum för Vikthälsa publicerades i tidskriften International Journal of Obesity.

I studien har man utvärderat användningen av en mobilapp som visar barnets viktutveckling i realtid för barn med obesitas och såg att detta gav större viktnedgång jämfört med sedvanlig vård. Att både familjerna och vårdpersonalen kan följa samma data möjliggör individanpassat extra stöd vid behov. Efter ett år hade barnen i studien fått en dubbelt så stor behandlingseffekt jämfört med traditionell behandling.

Läs mer här: Mobilapp effektivt stöd för barn med obesitas | Karolinska Institutet Nyheter (ki.se)

Se hela studien här:  International Journal of Obesity