BARNSJUKHUSET MARTINA

Mobilapp effektivt stöd för barn med obesitas

Studien är från Karolinska Institutet med barn som undergått behandling på Martinas Centrum för Vikthälsa. Den publicerades i tidskriften International Journal of Obesity.

I studien har man utvärderat användningen av en mobilapp som visar barnets viktutveckling i realtid för barn med obesitas och såg att detta gav större viktnedgång jämfört med sedvanlig vård. Att både familjerna och vårdpersonalen kan följa samma data möjliggör individanpassat extra stöd vid behov. Efter ett år hade barnen i studien fått en dubbelt så stor behandlingseffekt jämfört med traditionell behandling.