BARNSJUKHUSET MARTINA

Nytt vårdval med remisskrav

Remisskrav för nya patienter

Region Stockholm har ändrat vårdval uppdrag för samtliga Barn och Ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) i Stockholm. Följande kommer att gälla från och med 1 Juni:

Remisser krävs för nybesök. Våra patienter som har besökt BUMM under senaste 12 månader behöver ingen remiss för samma symtom.

Remisser kan skrivas av alla på Martinas akutmottagning och av all legitimerad vårdpersonal.

Barn under 6 månader

Barn under 6 månader är välkomna utan remiss till vår BUMM och kommer kostnadsfritt för akutvård på BUMM.

Vårdgaranti

Vårdgarantin reglerar hur lång tid det får ta innan du erbjuds vård.

Läs mer om vårdgaranti och vilka tidsgränser som gäller i Region Stockholm på 1177

OBS! Barn under 6 månader är välkomna utan remiss till vår BUMM och kommer kostnadsfritt till oss för akutvård på BUMM.