BARNSJUKHUSET MARTINA

Ny utbildningssatsning med Pysslingen Förskolor

Nu är vi igång med vår stora samarbete med Pysslingen Förskolor. Med en gemensam utbildningssatsning stärker vi kunskapen kring barns hälsa hos förskolornas pedagoger.

” Det här är ett samarbete för bred kompetensutveckling i barns hälsa för alla våra pedagoger. Vi har, tillsammans med Barnsjukhuset Martina, identifierat sex huvudområden inom vilka vi kommer att erbjuda såväl grundkurser som fördjupningskurser.”  Veronica Rörsgård, verksamhetschef för Pysslingen Förskolor.

”Vi är mycket positiva till det här samarbetet eftersom vi når en målgrupp som tar hand om barn och dagligen konfronteras med frågor kopplade till barns hälsa. Genom att bidra till att höja kompetensnivån hos pedagoger är vi med och jobbar proaktivt kring barns hälsa.” Claude Kollin, VD på Barnsjukhuset Martina.

Aktuellt